ALD STUDIO

Planning, Logistics, Transport

Żaden większy biznes nie może się rozwijać bez sprawnie zorganizowanej logistyki i transportu. Organizacja tego rodzaju przedsięwzięć jest zatem jedną z najbardziej pożądanych kompetencji na zmieniającym się rynku pracy, angażującą jednocześnie międzynarodowe środowisko. Aby ułatwić Państwu płynne poruszanie się w tej branży, proponujemy ofertę, skierowaną… Read more »Planning, Logistics, Transport

Law

Dział prawny jest gwarantem bezpieczeństwa w każdej firmie czy instytucji. Tego rodzaju praca wymaga jednak ciągłego trzymania ręki na pulsie i monitorowana aktualnego brzmienia przepisów krajowych i międzynarodowych, szczególnie związanych z prawem unijnym. Aby ułatwić Państwu poruszanie się w środowisku szeroko pojętych przepisów, przygotowaliśmy dedykowaną… Read more »Law

Sale

Efektywna sprzedaż polega na znalezieniu wspólnego języka z Klientem. Wiemy, że dokonanie tego w języku ojczystym nie raz bywa ogromnym wyzwaniem. Sztuka sprzedaży w języku obcym to kolejny poziom, którego przekroczenie z pewnością otworzy wiele zawodowych drzwi. Przedstawiamy ofertę skierowaną do wszystkich, którzy na co… Read more »Sale

Human Resource Management - HR

Dział zarządzania zasobami ludzkimi  stanowi serce każdej organizacji. Na pracownikach tego sektora spoczywa szczególna odpowiedzialność – odpowiadają za całość strategii prawidłowego funkcjonowania firmy. Ich zadaniem jest też dbanie o ciągły rozwój i porządek wewnętrzny instytucji. Mając powyższe na uwadze, stworzyliśmy program dostosowany do potrzeb każdej… Read more »Human Resource Management - HR

Management

Zarządzanie projektami to główna część pracy w niemal każdej organizacji. Planowanie, harmonogramy, realizacja, kontrola, rozliczenie – każdy menager doskonale zna te pojęcia. Niejednokrotnie spędzają one sen z powiek, kiedy oprócz wiedzy merytorycznej wymagana jest także bardzo dobra znajomość języka obcego. Aby ułatwić Państwu pracę i… Read more »Management

Katarzyna Truszkowska

Native speaker języka angielskiego, pedagog z prawie dziesięcioletnim stażem zawodowym. Absolwentka P.S. Elementary School w Nowym Jorku i Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku filologia angielska. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. kształcąc pracowników administracji publicznej przy Komisji Europejskiej, a także osoby pełniące czynną służbę wojskową w siłach… Read more »Katarzyna Truszkowska