Accountancy

Obok książki Zarządzania Zasobami Ludzkimi, księgowość w każdej organizacji pracy oraz pracy firmy. Na pracownikach tego sektora spoczywa odpowiedzialność za finansową ciągłość i porządek formalny instytucje. Coraz częściej jednak, z uwagi na obcym miejscu lub zatrudnianie pracowników na prawach innego kraju, niezbędna jest znajomość języka obcego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, stworzyliśmy specjalnie dla pracowników działów.

As part of the program ACCOUNTANCY, we propose classes in the following scope:

  • prowadzenie pełnej księgowości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami o rachunkowości,
  • Preparation of financial reports, reports and other information for internal and external needs and their verification in terms of compliance with the Accounting Act and tax laws,
  • preparation of tax returns (VAT, VAT-EU, CIT, PIT, PCC, GUS),
  • keeping registers required by the provisions of the balance sheet and tax law,
  • entering accounting documents into the financial and accounting program, control of documents and accounting, analysis and reconciliation of settlements,
  • keeping records of the company's fixed assets,
  • posting of bank statements,
  • settlement of invoices,
  • contact with external institutions (Tax Offices and others).

Classes take place twice weekly and are conducted in a group of up to 3 people (60 minutes) and individually (60 minutes). The total duration of the program is six months. The language level is set individually.

Program cost: PLN 3,999 *

* installment payment option.