ALD STUDIO

Language and travel

JĘZYK I PODRÓŻE   Program ten powstał z zamiłowania do odkrywania świata w najpiękniejszy z możliwych sposobów – aktywnych podróży po wszystkich kontynentach. Odwiedzenie niezliczonej ilości krajów, poznanie różnych kultur- od afrykańskiej przez europejską aż po latynoamerykańską, zaowocowało chęcią przekazywania tej wiedzy i doświadczeń Najmłodszym… Read more »Language and travel

Szkoła średnia

SZKOŁA ŚREDNIA   JĘZYK POLSKI Matura to niewątpliwie najistotniejszy egzamin w życiu każdego ucznia. Aby obniżyć poziom stresu z nią związany, proponujemy systematyczne zajęcia od września do maja, które pozwolą na uporządkowanie wiedzy i umiejętności, stałe monitorowanie wyników i osiągnięcie lepszych wyników z egzaminu. Zajęcia zakładają… Read more »Szkoła średnia

Szkoła podstawowa

SZKOŁA PODSTAWOWA   JĘZYK POLSKI Oferta skierowana jest do uczniów klas ósmych, którzy przygotowują się do egzaminu z języka polskiego. Podczas zajęć omówione zostaną kolejne elementy podstawy programowej (gramatyka, nauka o języku, literatura). Uwaga będzie skupiona na poprawnym rozwiązywaniu arkuszy egzaminacyjnych (część testowa), a także… Read more »Szkoła podstawowa

Premium

PREMIUM   Moduł ten kierujemy do najbardziej wymagających Klientów, którzy w możliwie najkrótszym czasie chcą opanować zagadnienia, niezbędne w ich pracy zawodowej. Dzięki skupieniu się wyłącznie na indywidualnych wymaganiach, dążymy do opanowania założeń zaplanowanych na początku współpracy z Akademią. Harmonogram pracy ustalany jest z Metodykiem,… Read more »Premium

Standard

STANDARD   Oferta jest skierowana do wszystkich osób, które chcą nabyć, usystematyzować lub poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości wybranego języka obcego w konkretnej branży. Moduł ten będzie idealnym rozwiązaniem, zarówno dla osób wchodzących na nowy rynek, jak i tych, które na co dzień pracują… Read more »Standard