Program Przygotowanie do Szkoły

Nieustannie i niezmiennie, każdego roku Rodzice, Opiekunowie oraz Dzieci 5- i 6-letnie stają przed ogromnym wyzwaniem. Wyzwaniem jakim jest rozpoczęcie nauki w szkole. Jest to nowe doświadczenie, które Dzieciom towarzyszyć będzie przez wiele lat. I to z jakim nastawieniem, ta przygoda się zacznie, w dużej mierze zależy od przygotowania mentalnego oraz merytorycznego.

Można śmiało powiedzieć, że zarówno dla Rodziców, jak i Dzieci jest to rewolucja! Rewolucja, do której trzeba się przygotować, aby zamienić ją w przygodę pełną pozytywnych doświadczeń, pobudzić wyobraźnię, naukę zamienić w oceany i żeglować przez nie z uśmiechem, odkrywając kolejne wyspy, skrywające wiedzę.

Aby ułatwić to niełatwe zadanie, proponujemy wsparcie w postaci zajęć przygotowujących przed rozpoczęciem nauki w 1 klasie. Stworzyliśmy w tym celu dedykowany program „Przygotowanie do szkoły” w ramach, którego wykorzystujemy elementy terapii logopedycznej, mającej na celu usprawnienie motoryki narządów mowy, a nawet korekcji wady wymowy, usprawnianie funkcji językowej, oddechowej oraz fonacyjnej, budowanie słownictwa czynnego i biernego, wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych oraz usuwanie zakłóceń procesu porozumiewania się.

Stosujemy również elementy terapii ręki mającej na celu usprawnianie pracy rąk i ich czynności manualnych, tak zwanej  motoryki małej.  Podczas zajęć skupiamy  się na ćwiczeniach rozwijających ogólną sprawność ruchową dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem usprawniania w obszarze rąk.

Uczymy czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną. Podczas zajęć dzieci poznają sylaby, którym nadawane jest znaczenie, dzięki czemu proces zapamiętania materiału staje się łatwiejszy. Metoda ta jest nie tylko skutecznym sposobem zdobywania umiejętności czytania ze zrozumieniem, ale też dla niektórych dzieci jedynym sposobem umożliwiającym rozpoczęcie budowania systemu fonetyczno-fonologicznego. Skuteczność techniki uwarunkowana jest stosowaniem jej w całości, bez wprowadzania głoskowania, literowania i innych technik zapoznawania dziecka z pismem.

W prostych słowach można śmiało powiedzieć, że na zajęciach uczymy pisania, liczenia i przede wszystkim logicznego myślenia, rozwijamy kompetencje orientacji na cel i umiejętności skupienia się na zadaniu.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, prowadzone są w maksymalnie 3-osobowej grupie lub indywidualnie, trwają 50 minut, mogą być prowadzone zarówno w języku polskim, jak i języku obcym do wyboru.

Szczerze zachęcamy do zajęć, aby ułatwić start w nauce i wyeliminować z tego procesu stres Dziecka i jednocześnie Rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.