Program Język i Emocje

Czy zastanawialiście się kiedyś czym dla Dzieci są emocje i jak je wyrażają?

Do emocji zaliczamy zarówno radość, ekscytację, jak i strach, gniew czy złość. Z pełną świadomością można stwierdzić, że emocje odgrywają bardzo ważną rolę w ludzkim życiu, ważne jest podkreślenie, że tak jak innych umiejętności, tak i poszerzania wachlarza emocji Dziecko uczy się w trakcie swojego  całego życia.

Emocje wymagają umiejętności empatii. Dzieci dopiero się tego uczą, uczestnicząc w życiu społecznym, często w codziennych sytuacjach. Dlatego tak ważne jest wypracowanie odpowiednich sposobów na wprowadzanie Dzieci w świat emocji, a przede wszystkim tego w jaki sposób uczymy je ich interpretowania, okazywania i regulowania.

Istotnym elementem jest zauważanie i akceptowanie emocji Dziecka. Nie należy zaprzeczać tym stanom, a raczej starać się je nazywać i towarzyszyć Dziecku w ich przeżywaniu. Podzielanie uczuć ekscytacji i zadowolenia pomnaża pozytywne samopoczucie, Dziecko przez potęgowanie pozytywnego odczucia dostaje dodatkową energię, która umożliwia mu radzenie sobie z różnymi przeciwnościami, które mogą  je spotkać.

W naszej Akademii posiadamy tą wiedzę, dlatego stworzyliśmy specjalny program „Język i emocje”. Rozwój emocjonalny Dziecka, tak jak każda inna sfera rozwoju, wymaga czasu i spokojnego podejścia popartego empatią. Dlatego stworzyliśmy bezpieczną przestrzeń, w której Dzieci mogą uczyć się rozpoznawać i reagować w różnych sytuacjach, czy to ze swoją rodziną, z rówieśnikami, w otaczającym środowisku, jak również sam ze sobą na sam.

Mając powyższe na uwadze proponujemy program wspierający rozwój emocjonalny najmłodszych, połączony z aktywną nauką języka obcego. W ramach programu uczymy wyrażania i reagowania na krytykę, mówienia i przyjmowania komplementów, aktywnego słuchania, asertywności, zadawania pytań, inicjowania i prowadzenia oraz podtrzymywania rozmowy.

W programie stosujemy metody radzenia sobie z różnymi uczuciami, zarówno negatywnymi, jak i tymi pozytywnymi. Uczymy pracy grupowej oraz sposobów rozwiązywania konfliktów. Rozwijamy umiejętności proszenia o pomoc. Edukujemy rozróżniania uczyć, zarówno swoich, jak i innych ludzi.

Na zajęciach realizujemy ćwiczenia wspomagające koncentrację, wyczucie, rozwinięcie inteligencji emocjonalnej. Korzystając przy tym z różnych akcesoriów takich jak karty pracy, rekwizyty teatralne, improwizacja, akcesoria plastyczne, pomoce dydaktyczne i wiele innych.

Najczęstsze emocje jakie nam towarzyszą to RADOŚĆ zapraszamy https://languageofchange.pl/2020/09/jezyk-i-emocje/

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.