Wstęp do programowania dla dzieci w wieku 10-12 lat (roczny)

Wspieramy w rozwoju przyszłych programistów czy informatyków. Przygotowaliśmy dla nich podczas rocznego kursu:

 

1/Programowanie w języku Scratch:

–  tworzenie własnych gier w języku Scratch, które jest najlepszym narzędziem do nauczania dzieci podstaw programowania. Scratch umożliwia proste tworzenie interaktywnych animacji oraz gier.

 

2/ Platforma Android:

– programowanie aplikacji na platformie Android w środowisku AppInventor.

 

3/ Platforma KODU:

– tworzenie gier 3D. Uczniowie nauczą się też korzystać z oprogramowania Kodu Game Lab firmy Microsoft. Razem z Kodu uczymy dzieci ciągów przyczynowo skutkowych: „Jeżeli-To” na podstawie listy kafelków, jakie są dostępne dla uczniów. Ten paradygmat zapewnia szeroki zakres możliwości i angażuje użytkownika do logicznego myślenia, aby każda linia mogła wykonać pożądane zadanie.

 

4/ Platforma Python:

– programowanie wysokiego poziomu ogólnego przeznaczenia, o rozbudowanym pakiecie bibliotek standardowych, którego ideą przewodnią jest czytelność i klarowność kodu źródłowego. Jego składnia cechuje się przejrzystością i zwięzłością. Python wspiera różne paradygmaty programowania: obiektowy, imperatywny oraz w mniejszym stopniu funkcyjnym.