Roczne wspomaganie placówek oświatowych

Edukacja XXI wieku wymaga od Dyrektorów i Nauczycieli nieustającego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz doskonalenia zawodowego i dopasowywania się do nowych sytuacji. W związku z tym zapraszamy do wejścia w proces wspomagania placówek oświatowych z zakresu aktualizacji/podniesienia wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki, w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów na ścieżce edukacyjnej.

 

Proces wspomagania zakłada:

– diagnozę potrzeb i problemów,

– ustalenie dokładnego planu pracy na cały rok szkolny z naciskiem na wskazane obszary do pracy,

– szkolenia merytoryczne,

– indywidualne konsultacje,

– monitoring pracy,

– spotkania podsumowujące, mające na celu wyciągnięcie wniosków.

 

Całość prowadzona jest przez certyfikowanego Trenera Wspomagania Placówek Oświatowych MEN. Po zakończeniu placówka otrzymuje oficjalne zaświadczenie o ukończeniu procesu, a nauczyciele i uczestnicy dokumenty potwierdzające udział w procesie i szkoleniach.

 

Oferta skierowana jest do placówek zarówno publicznych, jak i niepublicznych (wszystkich szczebli).