Platforma Python (semestralny)

Podczas kursu semestralnego uczestnicy rozpoczynający swoją przygodę z programowaniem w Pythonie: poznają zasady programowania i najważniejsze elementy języka Python.

Wprowadzone zostaną pojęcia pętli, warunków, funkcji i zmiennych. Podczas tego kursu uczniowie przekonają się, że Python jest językiem rozwojowym, chętnie stosowanym i wykorzystywanym w niezliczonych aplikacjach.

Do nauki Pythona powstała specjalna polska aplikacja, która umożliwia edukację programistyczną osobie w każdym wieku. To najprostsze narzędzie do nauki programowania blokowego oraz tekstowego Python.

Python to język programowania wysokiego poziomu ogólnego przeznaczenia, o rozbudowanym pakiecie bibliotek standardowych , którego ideą przewodnią jest czytelność i klarowność kodu źródłowego. Jego składnia cechuje się przejrzystością i zwięzłością . Python wspiera różne paradygmaty programowania: obiektowy, imperatywny oraz w mniejszym stopniu funkcyjnym.

Podczas kursu kierunkujemy w zakresie samodzielnego programowania na platformie.