Kodowanie Scratch Junior

ScratchJr jest odpowiednim językiem programowania dla Dzieci. Za pomocą aplikacji ScratchJr i tabletu dzieci mogą tworzyć własne interaktywne kolaże, animowane historie i gry. W trakcie tego warsztatu Dzieci uczą się rozwiązywać problemy i projektować gry, a także rozwijają umiejętności sekwencjonowania, które są podstawą przyszłego sukcesu na dalszych etapach nauki.