Druk 3D

W trakcie trwania warsztatów, Dzieci zapoznają się z podstawowymi zasadami obowiązującymi w technologii druku 3D, nauczą się podstaw modelowania figurek trójwymiarowych oraz zrealizują własny projekt, który zostanie wydrukowany przez długopis 3D!

Warto dodać, że ta technologia to melodia przyszłości, a już dziś jest duży popyt dla osób z wiedzą w zakresie wykorzystania technologii 3D. Przede wszystkim te zajęcia to świetna zabawa pobudzająca kreatywność i uśmiech dzieci.