Jak rozwój personalny to oczywiście dziedzina HR – HUMAN RESOURCES!

Stworzyliśmy branżowy program nauczania w obszarze ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI.

Dział HR to zespół, który jest niezbędnym ogniwem funkcjonowania każdej organizacji. Komórka HR ma za zadanie dysponowanie potencjałem zatrudnionych pracowników. Dla HR w centrum uwagi zawsze jest człowiek ze swoimi umiejętnościami i wiedzą, człowiek jako całość i kapitał!

W ramach programu ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – HR, proponujemy rozwój kompetencji w zakresie kompletowania dokumentacji pracowniczej i prowadzenia akt osobowych. Jest to jeden z kluczowych elementów każdej organizacji. Archiwizacja i zarządzanie informacją oraz bazą danych w sposób kompletny i bezpieczny to podstawa funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa szczególnie w środowisku międzynarodowym.

Sporządzanie raportów, zestawień, analiz na potrzeby wewnętrzne firmy pozwali na głęboką analizę obecnego stanu zatrudnienia czy wpływu na działalność biznesową. Wiemy doskonale, że największym kosztem pracodawcy jest koszt kapitału ludzkiego. Optymalne zarządzanie w tym obszarze ma bezpośredni wpływ na wyniki finansowe.

Transparentność ułatwia działanie w każdej organizacji dlatego tak ważne jest tworzenie zakresów obowiązków i uprawnień dla pracowników. Każdy powinien wiedzieć za co odpowiada i w jakim zakresie. Nasz program stawia duży nacisk w tym obszarze.

Szkolimy sporządzać podstawowe umowy z zakresu prawa pracy. Wiemy, że działania muszą być skorelowane z obowiązującym prawem tak aby nie narazić się na niepotrzebne konsekwencje.

Rekrutacja jest jednym z podstawowych zadań komórki HR w przedsiębiorstwie. Dlatego też kształcimy w tym obszarze w jaki sposób analizować potrzeby kadrowe, planować proces rekrutacyjny, przeprowadzać analizę stanowiska pracy, tworzyć ogłoszenia o pracę i pełną dokumentację związaną z całym procesem rekrutacyjnym. 

Branża HR to głównie praca w środowisku ludzi gdzie komunikacja to narzędzie niezbędne w codziennym działaniu, a inwestycja w rozwój pracowników to cel nadrzędny. W programie budujemy pewność siebie uczestników, a poprzez praktyczne ćwiczenia uczymy prowadzenia prezentacji i koordynacji szkoleń.

Dla zbudowania profesjonalizmu edukujemy w obszarze prowadzenia oficjalnej korespondencji służbowej.

Forma całego programu nauczania jest dobrana w taki sposób, aby przygotować do roli w środowisku międzynarodowym.

Zachęcamy do rozwijania kompetencji razem z nami!!

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *