Rozwój to nasze motto, a zmiana to dewiza!

Dzięki programom branżowym rozwijamy i zmieniamy naszych uczestników!

Kolejną branżą, która była, jest i będzie bo jest kluczowym elementem działalności każdego przedsiębiorstwa to KSIĘGOWOŚĆ.

Na pracownikach tego sektora spoczywa odpowiedzialność za finansową ciągłość i porządek formalny instytucji. Coraz częściej jednak, z uwagi na współpracę międzynarodową lub zatrudnianie pracowników na prawach innego kraju, niezbędna jest znajomość języka obcego. Coraz częściej środowisko pracy jest międzynarodowe! I to już się nie zmieni!

Księgowość stanowi jeden z elementów rachunkowości. Jest to system ewidencji gospodarczej, polegający na rejestracji zdarzeń, które miały wpływ na zmiany w majątku jednostki gospodarującej, określający także jej źródła finansowania.  Definiując księgowość bardziej przystępnym językiem, można powiedzieć, że jest to prowadzenie ksiąg oraz dokumentacji, gdzie wpisuje się wpływy, wydatki oraz wszystkie transakcje mające znaczenie dla stanu majątkowego przedsiębiorstwa.

Zastanawialiście się kim jest księgowy?

Księgowy to osoba, bez której nie może funkcjonować żadna działalność gospodarcza, która dysponuje wyodrębnionym majątkiem. Często nazywany żartobliwie jako szara eminencja, prawa ręka szefa czy PIT-uś. To przez jego ręce przechodzą wszystkie dokumenty mające cokolwiek wspólnego z finansami podmiotu. Jest to osoba, która piastuje stanowisko, na którym trzeba się edukować przez cały okres kariery zawodowej, głównie przez zmieniające się przepisy i ustawy.

Przygotowany przez naszą Akademię program rozwija w obszarze prowadzenia pełnej księgowości zgodnie zobowiązującymi przepisami.  Uczymy przygotowywania sprawozdań finansowych, raportów oraz innych informacji na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne w taki sposób aby dawały gwarancje zgodności z ustawą o rachunkowości i ustawami podatkowymi.

Wiemy, że znajomość obowiązujących przepisów prawa i ustaw jest niezbędna w tej branży. Dlatego kładziemy w programie bardzo duży nacisk na edukację w tym obszarze tak aby móc wyjaśnić oraz utrwalić sposób działania w obowiązujących realiach.

Program zawiera również elementy prowadzenia rejestrów wymaganych przepisami prawa bilansowego i podatkowego i jednocześnie sporządzanie deklaracji podatkowych  (VAT, VAT-UE, CIT, PIT, PCC, GUS).

Kiedyś wszystkie księgi rachunkowe prowadziło się w formie papierowej. W dzisiejszych czasach na szczęście są narzędzia ułatwiające prowadzenie księgowości. Dlatego też uczymy wprowadzania dokumentów księgowych do programu finansowo – księgowego, kontroli dokumentów i księgowań oraz analizy i uzgadniania rozrachunków.

Prowadzenie majątku firmy to również ewidencja środków trwałych, z której także szkolimy.

Edukujemy w zakresie obiegu i rozliczania faktur księgowych, księgowania wyciągów bankowych czy kontaktu z instytucjami zewnętrznymi takimi jak na przykład Urzędy Skarbowe.

Chcesz zostać księgowym w środowisku międzynarodowym? Zapraszamy do kontaktu!

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *