PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY

 

Każdego roku rodzice, opiekunowie oraz dzieci 5- i 6-letnie stają przed ogromnym wyzwaniem w postaci przygotowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Oprócz szeregu formalności, jakich należy dopilnować kluczową kwestią jest odpowiednia gotowość dziecka do rozpoczęcia przygody z wyższym etapem edukacyjnym. To prawdziwa rewolucja! Aby ułatwić to niełatwe wyzwanie proponujemy wsparcie w postaci zajęć przygotowujących przed 1 klasą.

W ramach programu PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY, proponujemy zajęcia z następującego zakresu:

  • terapii logopedycznej,
  • terapii ręki,
  • nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną,
  • nauki pisania,
  • nauki liczenia,
  • logicznego myślenia,
  • rozwinięcia orientacji na cel i umiejętności skupienia się na zadaniu.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, prowadzone są w maksymalnie 3-osobowej grupie (50 minut) lub indywidualnie (50 minut) i mogą być prowadzone zarówno w języku polskim, jak i obcym (do wyboru).

Koszt programu: 300 zł/miesiąc – zajęcia grupowe, 550 zł/miesiąc – zajęcia indywidualne.