Język i muzyka

Środowisko akustyczne współczesnego świata jest dziś niesamowicie intensywne i różnorodne. Jesteśmy poddawani niezliczonym ilościom bodźców słuchowych. Bardzo istotne jest, aby uwrażliwiać najmłodszych na piękno muzyki i pokazać, że obcowanie z nią może przynieść wymierne efekty dla naszego samopoczucia. Poznanie różnych gatunków muzycznych rozwija nasze horyzonty, wykorzystanie akcesoriów miękkich i instrumentów pozwoli na stymulację wszystkich zmysłów, a taniec czy śpiew zaspokoją potrzebę wyrażania siebie. Mając tę wiedzę stworzyliśmy program łączący zarówno umuzykalnianie, jak i nauczanie języka obcego.

W ramach programu JĘZYK I MUZYKA, proponujemy zajęcia z następującego zakresu:

  • zajęcia łączące elementy muzyczne (granie na instrumentach, taniec, śpiew) i naukę języka obcego,
  • zastosowanie m.in. teorii Edwina Gordona,
  • wykorzystywane akcesoria: chusta Klanzy, piórka, chustki, wstążki, bańki mydlane, piłki i inne,
  • wspomaganie instrumentami orffowskimi (grzechotki, kaskaniety, tamburyny, dzwonki),
  • rozwinięcie umiejętności manualnych,
  • poznanie różnych gatunków muzycznych (lekcje tematyczne),
  • ćwiczenia wspomagające koncentrację słuch, uwrażliwienie na akustykę.