Język i emocje

Rozwój emocjonalny dziecka, tak jak każda inna sfera rozwoju, wymaga czasu. Młody Człowiek uczy się je rozpoznawać i reagować w różnych sytuacjach swojego życia – podczas kontaktu z rodziną, z rówieśnikami, samodzielnie. Aby lepiej wesprzeć tę niełatwą pracę, zadaniem dorosłych – rodziców, nauczycieli i opiekunów – jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której dziecko może się rozwijać. Mając powyższe na uwadze proponujemy program wspierający rozwój emocjonalny najmłodszych, połączony z aktywną nauką języka obcego.

W ramach programu JĘZYK I EMOCJE, proponujemy zajęcia z następującego zakresu:

  • zajęcia łączące pracę z emocjami i naukę języka obcego,
  • zastosowanie m.in. elementów Treningu Umiejętności Społecznych,
  • wykorzystywane akcesoria: karty pracy, rekwizyty teatralne, improwizacja, akcesoria plastyczne, pomoce dydaktyczne i inne,
  • nauka aktywnego słuchania, asertywności, zadawania pytań, inicjowania, prowadzenia i podtrzymania rozmowy,
  • wyrażanie i reagowanie na krytykę,
  • mówienie i przyjmowanie komplementów,
  • rozwinięcie umiejętności proszenia o pomoc i udzielania pomocy,
  • uwrażliwienie na potrzeby własne i drugiego człowieka,
  • ćwiczenia wspomagające koncentrację, wyczucie, rozpoznawanie emocji swoich i innych, rozwinięcie inteligencji emocjonalnej.