Język i ruch

Program stworzony z myślą o młodych sportowcach, których cechuje ogromna ilość energii i zainteresowanie ciałem. Aktywność fizyczna jest czynnikiem kształtującym organizm i jego funkcje. Występujący u dzieci „głód ruchu” jest wyrazem podświadomej chęci zaspokojenia tej bardzo ważnej potrzeby, zapewnienia niezbędnego czynnika stymulującego rozwój. W okresie dziecięcym kształtuje się także motoryczność – dziecko nabywa wówczas umiejętności, które na dalszych etapach życia jedynie doskonali. Aby nauka była kompleksowa i wyjątkowa stworzyliśmy program, który pozwoli na rozwijanie zarówno kompetencji językowych, jak i fizycznych Małego Człowieka.

W ramach programu JĘZYK I RUCH, proponujemy zajęcia z następującego zakresu:

  • zajęcia łączące elementy ruchu (gimnastyczno – sportowe) i nauczanie języka obcego,
  • zastosowanie m.in. teorii Weroniki Sherborne,
  • wykorzystywane akcesoria: wstążki artystyczne, piłki, chusty, przeszkody miękkie i inne,
  • poznanie różnych dyscyplin sportowych (w miarę możliwości możliwości lokalowo – technicznych),
  • rozwinięcie motoryki małej, poprawa sprawności ruchowej, wzmocnienie mięśni i kształtowanie prawidłowej postawy,
  • ćwiczenia wspomagające koncentrację, szybkość, łapanie, gibkość, poznanie własnego ciała.