Zarządzanie

Zarządzanie projektami to główna część pracy w niemal każdej organizacji. Planowanie, harmonogramy, realizacja, kontrola, rozliczenie – każdy menager doskonale zna te pojęcia. Niejednokrotnie spędzają one sen z powiek, kiedy oprócz wiedzy merytorycznej wymagana jest także bardzo dobra znajomość języka obcego. Aby ułatwić Państwu pracę i przyswajanie wiedzy stworzyliśmy program, który pozwoli na sprawne zarządzanie projektami w języku obcym.

W ramach programu ZARZĄDZANIE, oferujemy zajęcia z następującego zakresu:

  • prowadzenia dokumentacji (w tym dokumentacji dot. projektów unijnych, wniosków, umów partnerskich),
  • planowania, ustalania harmonogramu, realizacji i kontroli,
  • zarządzania zespołem międzynarodowym,
  • prowadzenia spotkań i wystąpień publicznych,
  • realizacji założeń marketingowych i medialnych,
  • pisania sprawozdań,
  • rozliczania i raportowania,
  • prowadzenia korespondencji.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i prowadzone są w maksymalnie 3-osobowej grupie (60 minut) oraz indywidualnie (60 minut). Łączny czas trwania programu to sześć miesięcy. Poziom językowy ustalany jest indywidualnie.

Koszt programu: 5499 zł*

*możliwość płatności ratalnej.