Turystyka

Turystyka jest powiązana z różnymi dziedzinami życia, co czyni ją zjawiskiem interdyscyplinarnym. Łączy w sobie zarówno elementy obsługi klienta, rachunkowości, logistyki, a nie rzadko także medycyny oraz prawa. Z myślą o pracownikach tego sektora proponujemy zajęcia, gwarantujące kompleksowe przygotowanie do pracy.

Nasza oferta skierowana jest do pracowników wszystkich szczebli w branży. W ramach programu TURYSTYKA, proponujemy zajęcia z następującego zakresu:

  • obsługa klienta i przedsiębiorstwa,
  • prezentacja handlowa,
  • negocjacje sprzedażowe,
  • tworzenia i zawierania umów,
  • rozliczania i raportowania,
  • pilotowania wycieczek (zaznajomienie z geografią świata i popularnymi kierunkami wakacyjnymi),
  • pierwsza pomoc przedmedyczna w obcym kraju,
  • procedury powrotu do kraju w nagłych przypadkach (z uwzględnieniem elementów prawnych),
  • prowadzenia korespondencji.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i prowadzone są w maksymalnie 3-osobowej grupie (60 minut) oraz indywidualnie (60 minut). Łączny czas trwania programu to trzy miesiące. Poziom językowy ustalany jest indywidualnie.

Koszt programu: 3499 zł*

*możliwość płatności ratalnej.