Szkoła średnia

JĘZYK POLSKI

Matura to niewątpliwie najistotniejszy egzamin w życiu każdego ucznia. Aby obniżyć poziom stresu z nią związany, proponujemy systematyczne zajęcia od września do maja, które pozwolą na uporządkowanie wiedzy i umiejętności, stałe monitorowanie wyników i osiągnięcie lepszych wyników z egzaminu. Zajęcia zakładają przepracowanie całości materiału, zgodnie z podstawą programową (literatura, gramatyka, nauka o języku), a także rozwiązywanie proporcjonalnej ilości zadań egzaminacyjnych.

Wielu uczniów skarży się na niski poziom przygotowania do matury ustnej – z nami ten problem nie istnieje! Podczas zajęć indywidualnych (oprócz konsultacji), proponujemy skupienie się na przygotowaniu właśnie do tej części egzaminu. Dzięki holistycznemu podejściu każdy uczeń przystąpi do matury przygotowany w sposób spójny, kompleksowy, a przede wszystkim dokładny!

Zdajemy sobie sprawę, że część uczniów na początku roku szkolnego nie wie jeszcze, jakie przedmioty w na poziomie rozszerzonym wybierze – rozumiemy to i dlatego w przypadku wyboru języka polskiego w formie rozszerzonej na egzaminie w późniejszym czasie, proponujemy pakiet zajęć indywidualnych z lektorem, służących nadrobieniu materiału.**

Zajęcia z zakresu podstawowego odbywają się dwa razy w tygodniu i prowadzone są w maksymalnie 3-osobowej grupie (60 minut) oraz indywidualnie (60 minut).

Zajęcia z zakresu rozszerzonego odbywają się trzy razy w tygodniu i prowadzone są w maksymalnie 3-osobowej grupie (2×60 minut) oraz indywidualnie (60 minut).

Program trwa od września do maja.

Koszt programu na poziomie podstawowym: 3800 zł*

Koszt programu na poziomie rozszerzonym: 4100 zł*

*możliwość płatności ratalnej.

** proponujemy 10 lekcji wyrównawczych (po 60 min) w cenie 500 zł; w przypadku większej ilości godzin cena ustalana jest indywidualnie.

 

 

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

Oprócz egzaminu z języka polskiego, każdy uczeń musi obowiązkowo przystąpić do matury z wybranego języka obcego nowożytnego, minimum na poziomie podstawowym, w formie pisemnej i ustnej. Z doświadczenia wiemy jednak, że spora grupa uczniów wybiera również język obcy na poziomie rozszerzonym – nic dziwnego, ponieważ jest to jedna z najbardziej rozchwytywanych umiejętności na rynku pracy, często też otwiera możliwość studiowania na zagranicznych uczelniach wyższych.

Przygotowaliśmy ofertę dla każdego, niezależnie od wybranego poziomu. Podczas zajęć grupowych, wiedza z zakresu podstawy programowej zostanie usystematyzowana, natomiast w czasie indywidualnych konsultacji z lektorem uwaga poświęcona zostanie części ustnej egzaminu – tak, aby móc przełamać ewentualną barierę językową i skupić się na dokładnym przygotowaniu do rozmowy.

Zdajemy sobie sprawę, że część uczniów na początku roku szkolnego nie wie jeszcze, jakie przedmioty w zakresie rozszerzonym wybierze – rozumiemy to i dlatego w przypadku podjęcia decyzji o egzaminie z języka obcego na poziomie rozszerzonym  w późniejszym czasie, proponujemy pakiet zajęć indywidualnych z lektorem, służących nadrobieniu materiału.**

Zajęcia z zakresu podstawowego odbywają się dwa razy w tygodniu i prowadzone są w maksymalnie 3-osobowej grupie (60 minut) oraz indywidualnie (60 minut).

Zajęcia z zakresu rozszerzonego odbywają się trzy razy w tygodniu i prowadzone są w maksymalnie 3-osobowej grupie (2×60 minut) oraz indywidualnie (60 minut).

Program trwa od września do maja.

Koszt programu na poziomie podstawowym: 3800 zł*

Koszt programu na poziomie rozszerzonym: 4100 zł*

*możliwość płatności ratalnej.

** proponujemy 10 lekcji wyrównawczych (po 60 min) w cenie 500 zł; w przypadku większej ilości godzin cena ustalana jest indywidualnie.