Szkoła podstawowa

JĘZYK POLSKI

Oferta skierowana jest do uczniów klas ósmych, którzy przygotowują się do egzaminu z języka polskiego. Podczas zajęć omówione zostaną kolejne elementy podstawy programowej (gramatyka, nauka o języku, literatura). Uwaga będzie skupiona na poprawnym rozwiązywaniu arkuszy egzaminacyjnych (część testowa), a także na części pisemnej egzaminu (dłuższa wypowiedź pisemna). Dzięki holistycznemu podejściu, uczniowie ze spokojem będą mogli przystąpić do pierwszego poważnego egzaminu w życiu i cieszyć się świetnym wynikiem!

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i prowadzone są w maksymalnie 3-osobowej grupie (60 minut) oraz indywidualnie (60 minut). Kurs trwa od września do połowy kwietnia.

Koszt programu: 2999 zł*

*możliwość płatności ratalnej.

 

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

Oprócz przygotowania do egzaminu z języka polskiego oferujemy także naukę przed egzaminem z języka obcego nowożytnego. Podczas zajęć uwaga zostanie zwrócona na wszystkie sprawdzane elementy – słuchanie, czytanie, pisanie, zagadnienia gramatyczne. Pomimo że nie jest sprawdzana umiejętność komunikacji mówionej, podczas zajęć indywidualnych uczniowie szlifują język w tym zakresie, co zapewnia kompleksowe przygotowanie do zdania egzaminu, zajęć w szkole, a także do kolejnych etapów edukacyjnych i pozwala na sprawne porozumiewanie się w sytuacjach codziennych.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, prowadzone są w maksymalnie 3-osobowej grupie (60 minut) oraz indywidualnie (45 minut). Kurs trwa od września do połowy kwietnia.

Koszt programu: 2999 zł*

*możliwość płatności ratalnej.