Start

Moduł ten kierujemy do osób, które dopiero zaczynają pracę z językiem obcym lub chcą świadomie pokierować swoim rozwojem zawodowym. Stanowi on swego rodzaju vademecum, będące idealnym przygotowaniem do objęcia nowych obowiązków. Moduł START jest również dobrą podstawą przed wyjazdem do pracy za granicę lub przy pierwszych kontaktach z obcojęzycznymi Klientami.

W ramach modułu START, oferujemy zajęcia z następującego zakresu:

  • sporządzanie dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji (w tym CV i listu motywacyjnego),
  • prowadzenie korespondencji e-mailowej,
  • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej na różnych etapach (w tym do rozmowy telefonicznej, z działem HR czy osobami decyzyjnymi),
  • prezentacja osobista,
  • negocjacje,
  • konwersacje podczas oficjalnych wydarzeń firmowych,
  • rozmowy podczas wyjazdów służbowych i w kontaktach z klientami obcojęzycznymi.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i prowadzone są w maksymalnie 3-osobowej grupie (60 minut) oraz indywidualnie (60 minut). Łączny czas trwania kursu to trzy miesiące.

Koszt modułu START: 1999 zł*

*możliwość płatności ratalnej.