Prawo

Dział prawny jest gwarantem bezpieczeństwa w każdej firmie czy instytucji. Tego rodzaju praca wymaga jednak ciągłego trzymania ręki na pulsie i monitorowana aktualnego brzmienia przepisów krajowych i międzynarodowych, szczególnie związanych z prawem unijnym. Aby ułatwić Państwu poruszanie się w środowisku szeroko pojętych przepisów, przygotowaliśmy dedykowaną ofertę zajęć językowych na profesjonalnym poziomie.

W ramach programu PRAWO, oferujemy zajęcia z następującego zakresu:

  • słownictwa specjalistycznego,
  • prowadzenia działalności gospodarczej – zatrudniania,
  • międzynarodowych transakcji gospodarczych,
  • zawieranie umów (przedstawicielstwo, nieruchomości, odpowiedzialność cywilna i odszkodowanie, prawo umów, sprzedaż, wynajem/dzierżawa/leasing, świadczenie usług, prawo spadkowe),
  • prawo konsumenckie, ochrony środowiska,
  • zamówienia i usługi publiczne,
  • prawo międzynarodowe publiczne.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i prowadzone są w maksymalnie 3-osobowej grupie (60 minut) oraz indywidualnie (60 minut). Łączny czas trwania programu to dziesięć miesięcy. Poziom językowy ustalany jest indywidualnie.

Koszt programu: 8999 zł*

*możliwość płatności ratalnej.