Planowanie, Logistyka, Transport

Żaden większy biznes nie może się rozwijać bez sprawnie zorganizowanej logistyki i transportu. Organizacja tego rodzaju przedsięwzięć jest zatem jedną z najbardziej pożądanych kompetencji na zmieniającym się rynku pracy, angażującą jednocześnie międzynarodowe środowisko. Aby ułatwić Państwu płynne poruszanie się w tej branży, proponujemy ofertę, skierowaną do sektora planowania oraz logistyki.

W ramach programu PLANOWANIE, LOGISTYKA, TRANSPORT, oferujemy zajęcia z następującego zakresu:

  • prezentacja handlowa i podstawowa obsługa klienta,
  • planowania, ustalania harmonogramu, realizacji i kontroli,
  • tworzenie i zawieranie umów,
  • rozliczanie i raportowanie,
  • prowadzenie korespondencji.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, prowadzone są w maksymalnie 3-osobowej grupie (60 minut) oraz indywidualnie (60 minut). Łączny czas trwania programu to sześć miesięcy. Poziom językowy ustalany jest indywidualnie.

Koszt programu: 2999 zł*

*możliwość płatności ratalnej.