Medycyna

Branża medyczna jest sporym wyzwaniem, zarówno dla jej pracowników – lekarzy, pielęgniarek, opiekunek medycznych, jak i pracodawców – szpitali, przychodni i firm świadczących usługi opiekuńcze. Stanowi ona jedną z najszybciej rozwijających się sektorów, a co za tym idzie, niezbędne jest stałe poszerzanie wiedzy i umiejętności, także w zakresie językowym. Wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom, dlatego posiadamy ofertę dla wszystkich pracowników służb medycznych.

W ramach programu MEDYCYNA, proponujemy zajęcia z następującego zakresu:

  • zdobycie/poszerzenie słownictwa i wyrażeń branżowych,
  • bezpośredni kontakt z pacjentem,
  • rozmowa z rodziną,
  • współpraca z personelem obcojęzycznym.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i prowadzone są w maksymalnie 3-osobowej grupie (60 minut) oraz indywidualnie (60 minut). Łączny czas trwania programu to trzy miesiące. Poziom językowy ustalany jest indywidualnie.

Koszt programu: 1999 zł*

*możliwość płatności ratalnej.