Księgowość

Obok działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, księgowość w każdej organizacji stanowi podstawę dobrego funkcjonowania firmy. Na pracownikach tego sektora spoczywa odpowiedzialność za finansową ciągłość i porządek formalny instytucji. Coraz częściej jednak, z uwagi na współpracę międzynarodową lub zatrudnianie pracowników na prawach innego kraju, niezbędna jest znajomość języka obcego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom,  stworzyliśmy ofertę specjalnie dla pracowników działów rachunkowych.

W ramach programu KSIĘGOWOŚĆ, proponujemy zajęcia z następującego zakresu:

  • prowadzenia pełnej księgowości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ustawy o rachunkowości,
  • przygotowania sprawozdań finansowych, raportów oraz innych informacji na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne oraz ich weryfikacja pod względem zgodności z ustawą o rachunkowości i ustawami podatkowymi,
  • sporządzania deklaracji podatkowych (VAT, VAT-UE, CIT, PIT, PCC, GUS),
  • prowadzenia rejestrów wymaganych przepisami prawa bilansowego i podatkowego,
  • wprowadzania dokumentów księgowych do programu finansowo – księgowego, kontrola dokumentów i księgowań, analiza i uzgadnianie rozrachunków,
  • prowadzenia ewidencji środków trwałych firmy,
  • księgowania wyciągów bankowych,
  • rozliczania faktur,
  • kontakt z instytucjami zewnętrznymi (Urzędy Skarbowe i inne).

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i prowadzone są w maksymalnie 3-osobowej grupie (60 minut) oraz indywidualnie (60 minut). Łączny czas trwania programu to sześć miesięcy. Poziom językowy ustalany jest indywidualnie.

Koszt programu: 3999 zł*

*możliwość płatności ratalnej.