IT

Sektor nowych technologii jest nierozerwalnie połączony z językami obcymi. Większość producentów czy twórców oddaje w ręce użytkowników materiały obcojęzyczne. Ponadto większość projektów z tego zakresu realizowanych jest przy współpracy międzynarodowych koncernów, gdzie spotykają się ze sobą różne narodowości.  Ciągły rozwój IT sprawia, że pracownicy chcący utrzymać się na dobrej pozycji, muszą cały czas poszerzać swoje horyzonty. Niezbędna jest wysoka znajomość języków obcych zarówno wśród informatyków, specjalistów, jak i menagerów. W związku z tym nasza oferta została ułożona w taki sposób, aby każdy miał możliwość kompleksowej nauki języka, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

W ramach programu IT, proponujemy zajęcia z następującego zakresu:

  • poznanie lub poszerzenie specjalistycznego słownictwa, stosowanego na co dzień,
  • wystąpienia podczas spotkań, konferencji branżowych i codziennej pracy z klientem
    (w tym analiza jego potrzeb),
  • planowanie i harmonogramowanie prac,
  • wdrażanie i raportowanie projektów,
  • udzielanie profesjonalnego wsparcia technicznego oraz merytorycznego,
  • prowadzenie poprawnej dokumentacji projektowej.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i prowadzone są w maksymalnie 3-osobowej grupie (60 minut) oraz indywidualnie (60 minut). Łączny czas trwania programu to trzy miesiące. Poziom językowy ustalany jest indywidualnie.

Koszt programu: 3999 zł*

*możliwość płatności ratalnej.