Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – HR

Dział zarządzania zasobami ludzkimi  stanowi serce każdej organizacji. Na pracownikach tego sektora spoczywa szczególna odpowiedzialność – odpowiadają za całość strategii prawidłowego funkcjonowania firmy. Ich zadaniem jest też dbanie o ciągły rozwój i porządek wewnętrzny instytucji. Mając powyższe na uwadze, stworzyliśmy program dostosowany do potrzeb każdej osoby, która zamierza lub pracuje już w działach personalnych.

W ramach programu ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – HR, proponujemy zajęcia z następującego zakresu:

  • kompletowanie dokumentacji pracowniczej i prowadzenie akt osobowych,
  • sporządzanie raportów, zestawień, analiz na potrzeby wewnętrzne firmy,
  • tworzenie zakresów obowiązków i uprawnień dla pracowników,
  • sporządzanie podstawowych umów z zakresu prawa pracy,
  • prowadzenie procesów rekrutacyjnych,
  • tworzenie dokumentacji związanej z rekrutacją,
  • prowadzenie prezentacji i koordynacja szkoleń,
  • oficjalna korespondencja służbowa.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i prowadzone są w maksymalnie 3-osobowej grupie (60 minut) oraz indywidualnie (60 minut). Łączny czas trwania programu to sześć miesięcy. Poziom językowy ustalany jest indywidualnie.

Koszt programu: 3999 zł*

*możliwość płatności ratalnej.