Hotelarstwo

Sektor ten stanowi podstawową gałąź turystyki, z którą wiąże się szereg potrzeb związanych z obsługą klienta, zarządzaniem zespołem czy pracą administracyjną. Od pracowników tej branży wymaga się samodyscypliny, świetnego zorganizowania i wielozadaniowości. Często już na etapie pierwszych dni w pracy, wymagana jest doskonała znajomość języka obcego, dlatego stworzyliśmy propozycję skrojoną na miarę tych potrzeb.

Nasza oferta skierowana jest do pracowników wszystkich szczebli w branży. W ramach programu HOTELARSTWO, proponujemy zajęcia z następującego zakresu:

  • zarządzania podmiotami przeznaczonymi pod wynajem,
  • negocjacje sprzedażowe,
  • tworzenia i zawierania umów,
  • marketing miejsca/usług,
  • prezentacja handlowa,
  • rozliczania i raportowania,
  • prowadzenia korespondencji.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i prowadzone są w maksymalnie 3-osobowej grupie (60 minut) oraz indywidualnie (60 minut). Łączny czas trwania programu to trzy miesiące. Poziom językowy ustalany jest indywidualnie.

Koszt programu: 2999 zł*

*możliwość płatności ratalnej.