Gastronomia

Sektor usług gastronomicznych to dział, z którego na co dzień korzysta niemal każdy z nas. To także sztuka przyrządzania i podawania potraw w oparciu o fachową wiedzę kulinarną, wiedza o produktach, ich wartości odżywczej, o racjonalnym przygotowaniu dań, komponowaniu posiłków, o tradycjach kulinarnych oraz zwyczajach i obyczajach związanych z jedzeniem. Dodatkowo mamy także do czynienia z obsługą klienta, dostawcami, producentami, którzy coraz częściej posługują się głównie językiem obcym. Szeroki zakres obowiązków spowodował, że stworzyliśmy ofertę dedykowaną pracownikom tego działu.

Nasza oferta skierowana jest do pracowników wszystkich szczebli w branży. W ramach programu GASTRONOMIA, proponujemy zajęcia z następującego zakresu:

  • obsługa klienta,
  • negocjacje sprzedażowe,
  • tworzenia i zawierania umów,
  • tworzenia relacji z nowymi dostawcami/ podwykonawcami,
  • prezentacja i rozpoznanie produktu,
  • rozliczania i raportowania,

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i prowadzone są w maksymalnie 3-osobowej grupie (60 minut) oraz indywidualnie (60 minut). Łączny czas trwania programu to trzy miesiące. Poziom językowy ustalany jest indywidualnie.

Koszt programu: 2999 zł*

*możliwość płatności ratalnej.