Absolwentka Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu na kierunku filologia germańska (ukierunkowanie na metodykę) i hiszpańska (biznes i turystyka). Posiada uprawnienia pedagogiczne do prowadzania zajęć na wszystkich poziomach zaawansowania. Specjalizuje się w nauczaniu języka z zakresu turystyki i przygotowania do egzaminów certyfikacyjnych oraz państwowych.