Nauczyciel z dziesięcioletnim stażem. Absolwentka Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia germańska. Od 2015 roku kształci pracowników wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstw z dziedziny budownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz handlu zagranicznego. Specjalizuje się w nauczaniu języka z zakresu nowoczesnych technik budowlanych, planowania, transportu i logistyki.