Budownictwo

Głównym zadaniem budownictwa jest wznoszenie nowych obiektów. Zajmuje się ono również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją tych, które już istnieją. Praca w tym sektorze stanowi zatem ogromne wyzwanie dla jej pracowników. Oprócz bardzo specjalistycznego wykształcenia merytorycznego, wymagana jest wysokorozwinięta umiejętność logicznego myślenia, analizowania i przewidywania skutków podjętych decyzji. Zazwyczaj współpraca z Inwestorami i podwykonawcami odbywa się w języku obcym, dlatego konieczna jest jego niemal perfekcyjna znajomość.

W ramach programu BUDOWNICTWO oferujemy zajęcia z następującego zakresu:

  • elementy zarządzania zespołem,
  • prowadzenia dokumentacji projektowej,
  • planowania, ustalania harmonogramu, realizacji i kontroli,
  • tworzenia i zawierania umów,
  • rozliczania i raportowania,
  • bieżącej weryfikacji oraz odbioru prac podwykonawców,
  • utrzymywania kontaktu z Inwestorami oraz dokonywania odbiorów,
  • prowadzenia korespondencji.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, prowadzone są w maksymalnie 3-osobowej grupie (60 minut) oraz indywidualnie (60 minut). Łączny czas trwania programu to sześć miesięcy. Poziom językowy ustalany jest indywidualnie.

Koszt programu: 3999 zł*

*możliwość płatności ratalnej.